Zsoldosok

A zsoldosok – értelmezésemben – olyan profi harcosok, akik megfelelő díjazás ellenében elszegődnek valamely fél (személy, szervezet, ország) oldalán annak érdekében, hogy konfliktusok esetén hatékony, a megbízójuk elvárásai szerinti megoldást nyújtsanak. A csapaton belül együttműködnek egymással, így megsokszorozva azt a tudást és erőt, amit egyébként egymagukban is képviselnek.

Kutatásomban többek között a zsoldossá válás (verbuválás, kiképzés) folyamatával, a képzett zsoldosok megbízásával, a különböző módon képzett zsoldosok hatékony együttműködésével, a zsoldosok lelki világával, a polgári/civil élethez való kötődésükkel (családi, rokoni, baráti kapcsolatok), valamint a „leszerelésük” utáni életükkel, a civil társadalomba történő beilleszkedésükkel kívánok foglalkozni.

A kutatási eredményeket alapvetően a zsoldosokkal történő strukturált/félig strukturált interjúk adják.