Témavezetés

Egyetemi oktatóként főállásban a Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán, megbízási szerződéssel pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskolájában tevékenykedem.

Témavezetőként és oktatóként részt veszek az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskolájának, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskolájának a munkájában.

Aktuális témahirdetéseim megtalálhatók a doktori.hu oldalon.

Szak- és diplomadolgozati, valamint TDK témavezetőként eddig több mint félezer hallgató munkáját segítettem. Aktuális témakiírásaim időről-időre változnak, s rendszerint összhangban vannak kutatási témáimmal.

Aktuális szakdolgozati témák az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon tanuló Had- és biztonságtechnikai mérnök BSc., valamint Biztonságtechnikai mérnök MSc. szakos hallgatóknak:

 • A kínai társadalmi kredit rendszerének (nem csak) információbiztonsági kérdései
 • A pszichológiai manipuláció (social engineering) fontosabb módszerei és technikái
 • Az információbiztonság-tudatosság fejlesztése szakmai szolgáltatások (tanácsadás, coaching, stb.) segítségével
 • Az intelligens/okos városok (nem csak) információbiztonsági kérdései
 • Vállalati/szervezeti információbiztonság és biztonságtudatosság-fejlesztés
 • Hackerkarakterek – a különböző kiberbűnözői csoportok tipologizálása
 • Magyarországi kiberbűnözés az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika (ENYÜBS) adatbázisában található adatok ismeretében
 • Az informatikai incidensek (pl.: adatlopás, üzemzavar) külső-belső kommunikációja
 • Médiamanipuláció – az információs és kommunikációs hadviselés elmélete és gyakorlata
 • Az elmúlt tíz év digitális korral, elsősorban az információbiztonsággal (pl.: hackerek, adatlopás) foglalkozó filmjei
 • A magyar biztonságtechnikai cégek szolgáltatási portfóliójának elemzése
 • Az informatikai és információbiztonsággal foglalkozó magyarországi vállalkozások szolgáltatási portfóliójának elemzése
 • A domotika információbiztonsági aspektusa
 • Szabad forrású hardverrel/szoftverrel megvalósított okosotthonok információbiztonsági aspektusa

Aktuális szakdolgozati témák az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon tanuló Információbiztonsági szakmérnök/szakember szakos hallgatóknak:

 • A mesterséges intelligencia felhasználási lehetőségei az arc- és rendszám-felismerésben elsősorban az Intel Movidius AI megoldás segítségével
 • Az intelligens/okos városok információbiztonsági kérdései
 • Az Orwelli utópikus világkép (1984) jelenlegi realizálódása és ennek információ- és személybiztonsági kérdései
 • A társadalmi kredit megvalósításának lehetőségei Európában/Magyarországon a GDPR fókuszában
 • A szervezeti/vállalati magatartás és viselkedés elemzése naplófájlok segítségével
 • Az információbiztonság és az adatvédelem mutatószámai (KPI, KPX és társai)
 • Az ember-gép (robot) interakció információbiztonsági kérdései a Sheridan-féle skála alapján
 • A vállalati/szervezeti vezetők információbiztonság-tudatosságának a fejlesztése
 • Az információbiztonság humán aspektusa – a szervezetek munkavállalóinak információbiztonság-tudatosság fejlesztése
 • Az információbiztonság humán aspektusa – a social engineering és a manipulációs technikák és módszerek felismerésének és kivédésének lehetőségei

2020 júliusáig a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán tanuló emberi erőforrások BSc., Emberi erőforrás tanácsadó MSc., valamint Vezetés és szervezés MSc. szakos hallgatóknak az alábbi témákat hirdettem meg:

 • A Digitális kor társadalmi vetületei és gazdasági hatásai
 • Az ember-robot interakció hatása a digitális kor munkavállalóira
 • Új módszerek (pl.: adatbányászat, szövegbányászat, mesterséges intelligencia, hálózatkutatás, közösségi média) megjelenése a vállalati környezetben és az emberi erőforrás gazdálkodásban
 • Szakmai szolgáltatások (tanácsadás, mediáció, mentorálás, coaching, stb.) a szervezetfejlesztés területén a digitális korban
 • Az információbiztonság humán aspektusa és az információbiztonság-tudatosság fejlesztése az emberi erőforrás gazdálkodás területén