admin bejegyzései

A hátrányos helyzetben élő családok szociális és társadalmi biztonsága (közlemény)

Amikor a biztonságtudomány diszciplináris keretét vizsgáljuk, elsőként a tudomány műszaki-informatikai oldalára gondolunk, annál is inkább, mivel a biztonságtudományt Magyarországon a katonai műszaki tudományokhoz kapcsolják.

Pedig a biztonságtudomány sokkal több annál, s bármelyik vetületét is nézzük, az ember kerül közvetve, vagy közvetlenül a fókuszba. Dr. Kollár Csaba egyetemi docens és Tóth Olivér szociális szakember ezen elgondolásból kiindulva indította útjára “A hátrányos helyzetben élő családok szociális és társadalmi biztonsága” című kutatását, melyben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben élő – elsősorban cigány – családok szociális és társadalmi helyzetét kutatják azzal a céllal, hogy feltérképezzék a válaszadók családszerkezetének összetételét, a család megélhetésének és önfenntartásának lehetőségeit, illetve a Covid hatását a családok szociális és társadalmi biztonságára.

A két kutató kutatásának eredményei többek között az Óbudai Egyetemen megrendezésre kerülő Közgazdász Doktoranduszok és Kutatók VII. Nemzetközi Téli Konferenciáján, valamint az Egyetem lektorált, tudományos-szakmai folyóiratában, a Biztonságtudományi Szemlében kerülnek bemutatásra.

A kérdőív linkje itt található meg:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw35YyEexlDbi9pQOFbqeDwyCsn9If5oPtFwbFRa1zyFcckw/viewform 

Háttérinformációk:

Dr. Kollár Csaba PhD (1971) Kommunikációtechnikai mérnök, okleveles kommunikációs szakember, elektronikus információbiztonsági vezető, a közgazdaságtudományok doktora (PhD), tanácsadó, coach, mediátor. Kutatási területe a digitális kor társadalmi vetületei és gazdasági hatásai, kiemelten az információbiztonság humán aspektusa, az információbiztonság-tudatosság fejlesztése, az ember-robot interakció, az okosváros, a mesterséges intelligencia, a társadalmi kredit rendszere, szociális és társadalmi biztonság. Az Óbudai Egyetem egyetemi docense, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola oktatója, témavezetője. Az Igazságügyi Minisztérium regisztrált közvetítője (mediátora), elnök a szakmai képesítő vizsgákon (OKJ). A PREMA Consulting vezető tanácsadója, mediátora és coacha, a Magyar Hadtudományi Társaság és a Humán Szakemberek Országos Szövetsége szakértője. 2018. negyedik negyedévétől a Mesterséges Intelligencia Konzorcium tagja.

Tóth Olivér (1982) Szociálpedagógus (Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Főiskolai Kar), Msc hallgató (Debreceni Egyetem Egészségügyi Szociális munka szak), junior kutató. Kutatási területe a biztonságtudományon belül a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi és szociális biztonsága. Tudományos és egészségügyi-szociális tevékenysége mellett ismert és elismert költő: Millenium 2000 díj, Dugonics András Költészeti Irodalmi díj. Főszerkesztőként a STAND-Art Művészeti és Szabadbölcsészeti oldal, rovatvezetőként a „POSZT A KORTÁRSADALOMBAN” Magyar Irodalmi Rovat, szerkesztőként a Gondola Kulturális Magazin ROMA p’Art rovat munkájában vesz részt. Szociális érzékenységére jellemző, hogy nem csak költőként foglalkozik az elesett emberekkel, de tudatosan gyarapította ismereteit ezen a területen, pl.: Roma esélyegyenlőségi képzés, Budapest Esélyegyenlőségi tanulmányok a szociális szakértők számára, Szociális gondozó és ápoló képzés. Kötetei: Fekete tűzben (2002), Bűvöskert (2018), Eszméletlenül (megjelenés alatt), Cigánykánon/Ezerrózsás őszi kendő (feldolgozás alatt). Írásai antológiákban és számos rangos irodalmi és kulturális magazinban, illetve portálokon jelennek meg, valamint több portréfilm köthető a nevéhez. Jelenleg 6. éve a Conewood Manor Care home demens ellátásban dolgozik. A szociális munka mestersszakos diploma megszerzését követően tanulmányait az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskolában kívánja folytatni.

Az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola Magyarországon az egyetlen olyan doktori iskola, amelyik nevében is a biztonságtudománnyal, s annak kiterjesztett értelmezése révén megannyi kapcsolódási pontjával foglalkozik, így többek között az anyagbiztonsággal, a biztonságfilozófiával és -történettel, a biztonságpolitikával, a biztonságtechnikával, a biztonságtudatossággal, az egészségbiztonsággal, az élelmiszerbiztonsággal, a gazdasági biztonsággal, a hadbiztonsággal és rendvédelemmel, az információbiztonsággal, az ipar- és üzembiztonsággal, a jog- és társadalombiztonsággal, a környezetbiztonsággal, a közlekedésbiztonsággal, a magánbiztonsággal, a mesterséges intelligenciával, a munkabiztonsággal, a műszaki biztonsággal. A Doktori Iskolában végzett hallgatók nem csak az adott tudományterület kiváló elméleti szakemberei, de komplex látásmódjuknak köszönhetően kiválóan helytállnak az iparban, a mezőgazdaságban, illetve a köz-és államigazgatásban is. A Doktori Iskola gondozásában jelenik meg a Biztonságtudományi Szemle című lektorált, tudományos-szakmai folyóirat.

Kína és a társadalmi kredit rendszere

A Magyar Hadtudományi Társaság Elektronikai, Informatikai és Robotikai Szakosztályának 2018-as Robothadviselés című tudományos-szakmai konferenciáján tartottam előadást “Rabok legyünk, vagy szabadok? – (Városi) kényelmünk és biztonságunk a társadalmi kredit fókuszában” címmel.

A kutatási témával az Óbudai Egyetemen az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett ÚNKP-19-3-I-OE-38 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programja támogatásának köszönhetően tovább foglalkoztam, s a Hadtudomány című folyóiratban publikáltam zárótanulmányomat “Kína és a társadalmi kredit rendszere” címmel.

A teljes tanulmány az alábbi linken érhető el:

http://mhtt.eu/hadtudomany/2020/2020_2szam/079-097_Kollar.pdf 

 

 

Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korában

Már több éve vagyok rendszeres előadója az Óbudai Egyetem Kutatók Éjszakája rendezvényeinek. Minden évben arra törekszem, hogy új, izgalmas, akár vitát generáló témákról beszéljek a hallgatóságnak.

Ebben az évben az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mesterséges Intelligencia Műhelyének kiemelt kutatási témájával, a mesterséges intelligencia és a biztonságtudomány kapcsolatával foglalkoztam előadásomban “Biztonság és technika a mesterséges intelligencia korában” címmel.

Az előadás prezentációja itt tekinthető meg:

Domotika – életünk, kényelmünk és biztonságunk robotizált épületeinkben

A Magyar Hadtudományi Társaság Elektronikai, Informatikai és Robotikai Szakosztálya több mint húsz éve szervezi meg minden évben a Robothadviselés tudományos-szakmai konferenciát, melynek már közel öt éve rendszeres előadója vagyok. Az idei előadásomban az intelligens házakkal foglalkoztam, s arra kerestem a választ, hogy a kényelmünk és biztonságunk hogyan érhető el a domotika rendszerek segítségével.

Az előadás prezentációja itt tekinthető meg:

A magánbiztonsági szektor (felmérés)

A magánbiztonsági szektor címmel indítottam el online nagymintás kérdőívemet, melynek célja a másod-doktori disszertációm témájához illeszkedően a magánbiztonsági szektor átfogó vizsgálata többek között a foglalkoztatás, az emberi-baráti kapcsolatok, a biztonságtudatosság, valamint az új technológiák ismerete/használata fókuszában. A hagyományos kérdések mellett fontosnak tartom, hogy a válaszadók saját véleményüket is megfogalmazhassák, amit a kérdőív utolsó oldalán tehetnek meg.

A kérdőív kitöltése – mely kb. 10-15 percet vesz igénybe – természetesen anonim módon történik, a statisztikai feldolgozás során a megadott válaszokat összesítve kezelem, tehát semmilyen módszerrel nem lehet következtetni a kitöltő személyazonosságára.

A kutatásom részeredményei saját weboldalamon, a Biztonságtudományi Szemle című szakmai-tudományos folyóiratban, s egyéb folyóiratokban olvashatók.

Hálásan köszönöm minden kollegina és kolléga megtisztelő segítségét, aki idejéből áldoz arra, hogy kitöltse a kérdőívemet, ami itt érhető el!

Életünk és biztonságunk a mesterséges intelligencia elsősorban városi léptékében

Életünk és biztonságunk a mesterséges intelligencia elsősorban városi léptékében címmel tartok előadást két nap múlva Siófokon a TECHference 2020 összipari konferencián és kiállításon. A prezentáció lassan elkészül. A konferencia hivatalos weboldala itt érhető el.

Innováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kredit Rendszere fókuszában

MTAInnováció és kommunikáció a mesterséges intelligencia korában a Társadalmi Kredit Rendszere fókuszában címmel tartok holnap előadást a Magyar Tudományos Akadémián az INNOVÁCIÓ-KOMMUNIKÁCIÓ A VÁLLALATOKNÁL című, az MTA GTB Kommunikációmenedzsment Munkabizottsága által szervezett tudományos konferencián.

Az előadás prezentációja itt tekinthető meg:

A mesterséges intelligencia Kínában

Holnap – 2020. február 27-én – a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartok előadást “A mesterséges intelligencia Kínában – a Társadalmi Kredit Rendszerének (nem csak) információbiztonsági kihívásai” címmel “A mesterséges intelligencia alkalmazásának hatása az alapjogokra” című tudományos konferencián.

Az előadás prezentációja megtekinthető itt:

Kiberbiztonság/Cybersecurity – új, ingyenesen elérhető kiadvány

A közelmúltban készült el Prof. Dr. Rajnai Zoltán szerkesztésében a Kiberbiztonság/Cybersecurity című, az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola kutatásait és kutatási eredményeit tartalmazó kiadvány.

Professzor Úr két tanulmányomat is (“A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák bemutatása a biztonságtudomány fókuszában” és “A mesterséges intelligencia, mint komplex rendszer információbiztonsági kihívásai”) érdemesnek találta arra, hogy beválogassa a tanulmánykötetbe. Ezek az írásaim az Óbudai Egyetem Mesterséges Intelligencia Műhelyének kutatási tevékenységébe és eredményeinkbe is betekintést nyújtanak.

A mesterséges intelligencia és a kapcsolódó technológiák bemutatása a biztonságtudomány fókuszában című tanulmányom abstractja:

A digitális kor és az adatok kora után, bár ezekkel párhuzamosan jelenleg a mesterséges intelligencia korát éljük. A mesterséges intelligencia a számítási kapacitások exponenciális növekedésének, a rendelkezésre álló robosztus adatmennyiségnek, valamint a fejlett
matematikai-statisztikai módszereknek köszönhetően az élet megannyi területén kínál hatékony megoldásokat. Tanulmányom a téma fogalmi keretének, a mesterséges intelligencia és a többi tudományterület kapcsolatának vázolása után a fontosabb felhasználási és alkalmazási területek tekinti át, részletesebben a biztonságtudományi lehetőségekkel foglalkozom. Külön részben foglalkozom a mesterséges intelligencia előzményeivel, rámutatva a kibernetika fontosságára és a két terület hasonló filozófiák mentén történő működésére. Ezt követően a mesterséges intelligenciához kapcsolódó technológiákat mutatom be, nevezetesen a dolgok internetét, a felhő alapú szolgáltatásokat, a kiterjesztett és kevert valóságokat, a közösségi médiát, a mobileszközöket és -alkalmazásokat, a vezetékes és vezeték nélküli kommunikációs hálózatokat, a robotokat és drónokat, a robosztus mennyiségű adatok elemzését. Írásomat azzal a megállapítással zárom, hogy elsősorban nem a nevezett technológiák természetes innovációja, hanem ezek komplex rendszerbe történő összekapcsolódása jelenti az igazi fejlődést.

A mesterséges intelligencia, mint komplex rendszer információbiztonsági kihívásai című tanulmányom abstractja:

Tanulmányomban a mesterséges intelligencia, mint komplex rendszer információbiztonsági kihívásait ismertetem. Rendszerábrámban tizenegy, egymáshoz szorosan kapcsolódó területet nevezek meg, úgymint: a szükséges adatforrások és a belőlük származó adatok meghatározása, bemeneti (input) adatok gyűjtése, adatok tisztítása, adatok tárolása, az adatok (elő)feldolgozása, az adatok értelmezése, a gépi tanulás modelljének megalkotása, a gépi tanulás a nyers, tisztított, feldolgozott (és értelmezett) adatok alapján, kimeneti (output) adatok és információk, vezetékes és vezeték nélküli kommunikációs hálózatok, felhő alapú megoldások. Az egyes területeknél a jobb megértés, illetve az elméleti rendszermodell gyakorlati megvalósíthatósága érdekében kérdéseket fogalmaztam meg.

A kiadvány letölthető innen.

Kiberbiztonság/Cybersecurity