Témahirdetés az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskolájában (1)

Biztonsági intézkedések pandémia idején állami és önkormányzati szervezeteknél

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Óbudai Egyetem
katonai műszaki tudományok
Biztonságtudományi Doktori Iskola

témavezető: Kollár Csaba
helyszín (magyar oldal): Óbudai Egyetem – Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar – 1081 Budapest, Népszínház utca 8.
helyszín rövidítés: ÓEBGK

A kutatási téma leírása:

Európában a második világháború után viszonylagos nyugalom volt, s a magyarországi 1956-os forradalmat, illetve Európa más országaiban tapasztalt állampolgári megmozdulásokat és diáktüntetéseket leszámítva nem volt szükség komoly, az egyének szabadságát korlátozó intézkedések bevezetésére. A kontinens berendezkedett a béke kényelmes állapotába. A COVID-19 globális elterjedése azonban olyan kihívások elé állította az egyéneket, a vállalatokat, az állami és önkormányzati szereplőket, melyekre nem voltak felkészülve, s nem álltak rendelkezésükre jól bevált módszerek, sémák, gyakorlatok. Újfajta biztonsági kockázatok jelentek meg, melyek detektálása, értelmezése, értékelése, feldolgozása, a meglevő biztonsági rendszerekbe és protokollokba integrálása minden érintettnek kihívást jelentett. A témát választó doktorandusz feladata elsősorban az lesz, hogy megvizsgálja – saját választása szerint – hogy az állami és/vagy önkormányzati szervezetek mennyire voltak felkészülve egy ilyen nem várt helyzetre, hogyan tudták meghozni, majd szükség esetén (folyamatosan) módosítani a biztonsági intézkedéseiket, milyen szakembereket kellett bevonniuk a döntési/végrehajtási feladatokba, hogyan, milyen tartalommal, milyen gyakran, s milyen online és hagyományos kommunikációs platformokon tartották a kapcsolatot egymással, illetve tájékoztatták az állampolgárokat.

Kutatási célok:
1. A hazai és külföldi releváns szakirodalom feldolgozása.
2. Több kutatási módszerrel (online kérdőív, szakértői megkérdezés, stb.) megvizsgálni az érintettek (állampolgárok, döntéshozók, végrehajtók) reakcióit, véleményét, (megváltozott) helyzetét a pandémia idején hozott intézkedésekkel kapcsolatban.
3. Megvizsgálni az állami és/vagy önkormányzati szervezetek vezetői körében, hogy vezetői attitűdjük, vezetési stílusuk hogyan változott meg a pandémia hatására.
4. Megvizsgálni, hogy a pandémia előtti biztonsági protokollok és előírások hogyan, milyen területeken, milyen tartalommal egészültek ki, illetve módosultak a pandémia következtében.
5. Olyan releváns és a gyakorlatban is alkalmazható megoldások kidolgozása, amelyek házzá tudnak járulni a hasonló helyzetek hatékony és eredményes kezeléséhez.

ajánlott nyelvtudás (magyar oldal): Angol B2
további elvárások:
Nyitottság a fizetős és szabadon elérhető, releváns szoftverek alapos megismerésére

felvehető hallgatók száma: 2

Jelentkezési határidő: 2021-08-31