Dr. habil. Kollár Csaba PhD. biztonságtudomány,kutatás,kutatásmódszertan,szociális biztonság,társadalmi biztonság,tudomány A hátrányos helyzetben élő családok szociális és társadalmi biztonsága (közlemény)

A hátrányos helyzetben élő családok szociális és társadalmi biztonsága (közlemény)

Amikor a biztonságtudomány diszciplináris keretét vizsgáljuk, elsőként a tudomány műszaki-informatikai oldalára gondolunk, annál is inkább, mivel a biztonságtudományt Magyarországon a katonai műszaki tudományokhoz kapcsolják.

Pedig a biztonságtudomány sokkal több annál, s bármelyik vetületét is nézzük, az ember kerül közvetve, vagy közvetlenül a fókuszba. Dr. Kollár Csaba egyetemi docens és Tóth Olivér szociális szakember ezen elgondolásból kiindulva indította útjára “A hátrányos helyzetben élő családok szociális és társadalmi biztonsága” című kutatását, melyben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben élő – elsősorban cigány – családok szociális és társadalmi helyzetét kutatják azzal a céllal, hogy feltérképezzék a válaszadók családszerkezetének összetételét, a család megélhetésének és önfenntartásának lehetőségeit, illetve a Covid hatását a családok szociális és társadalmi biztonságára.

A két kutató kutatásának eredményei többek között az Óbudai Egyetemen megrendezésre kerülő Közgazdász Doktoranduszok és Kutatók VII. Nemzetközi Téli Konferenciáján, valamint az Egyetem lektorált, tudományos-szakmai folyóiratában, a Biztonságtudományi Szemlében kerülnek bemutatásra.

A kérdőív linkje itt található meg:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw35YyEexlDbi9pQOFbqeDwyCsn9If5oPtFwbFRa1zyFcckw/viewform 

Háttérinformációk:

Dr. Kollár Csaba PhD (1971) Kommunikációtechnikai mérnök, okleveles kommunikációs szakember, elektronikus információbiztonsági vezető, a közgazdaságtudományok doktora (PhD), tanácsadó, coach, mediátor. Kutatási területe a digitális kor társadalmi vetületei és gazdasági hatásai, kiemelten az információbiztonság humán aspektusa, az információbiztonság-tudatosság fejlesztése, az ember-robot interakció, az okosváros, a mesterséges intelligencia, a társadalmi kredit rendszere, szociális és társadalmi biztonság. Az Óbudai Egyetem egyetemi docense, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola oktatója, témavezetője. Az Igazságügyi Minisztérium regisztrált közvetítője (mediátora), elnök a szakmai képesítő vizsgákon (OKJ). A PREMA Consulting vezető tanácsadója, mediátora és coacha, a Magyar Hadtudományi Társaság és a Humán Szakemberek Országos Szövetsége szakértője. 2018. negyedik negyedévétől a Mesterséges Intelligencia Konzorcium tagja.

Tóth Olivér (1982) Szociálpedagógus (Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Főiskolai Kar), Msc hallgató (Debreceni Egyetem Egészségügyi Szociális munka szak), junior kutató. Kutatási területe a biztonságtudományon belül a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi és szociális biztonsága. Tudományos és egészségügyi-szociális tevékenysége mellett ismert és elismert költő: Millenium 2000 díj, Dugonics András Költészeti Irodalmi díj. Főszerkesztőként a STAND-Art Művészeti és Szabadbölcsészeti oldal, rovatvezetőként a „POSZT A KORTÁRSADALOMBAN” Magyar Irodalmi Rovat, szerkesztőként a Gondola Kulturális Magazin ROMA p’Art rovat munkájában vesz részt. Szociális érzékenységére jellemző, hogy nem csak költőként foglalkozik az elesett emberekkel, de tudatosan gyarapította ismereteit ezen a területen, pl.: Roma esélyegyenlőségi képzés, Budapest Esélyegyenlőségi tanulmányok a szociális szakértők számára, Szociális gondozó és ápoló képzés. Kötetei: Fekete tűzben (2002), Bűvöskert (2018), Eszméletlenül (megjelenés alatt), Cigánykánon/Ezerrózsás őszi kendő (feldolgozás alatt). Írásai antológiákban és számos rangos irodalmi és kulturális magazinban, illetve portálokon jelennek meg, valamint több portréfilm köthető a nevéhez. Jelenleg 6. éve a Conewood Manor Care home demens ellátásban dolgozik. A szociális munka mestersszakos diploma megszerzését követően tanulmányait az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskolában kívánja folytatni.

Az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola Magyarországon az egyetlen olyan doktori iskola, amelyik nevében is a biztonságtudománnyal, s annak kiterjesztett értelmezése révén megannyi kapcsolódási pontjával foglalkozik, így többek között az anyagbiztonsággal, a biztonságfilozófiával és -történettel, a biztonságpolitikával, a biztonságtechnikával, a biztonságtudatossággal, az egészségbiztonsággal, az élelmiszerbiztonsággal, a gazdasági biztonsággal, a hadbiztonsággal és rendvédelemmel, az információbiztonsággal, az ipar- és üzembiztonsággal, a jog- és társadalombiztonsággal, a környezetbiztonsággal, a közlekedésbiztonsággal, a magánbiztonsággal, a mesterséges intelligenciával, a munkabiztonsággal, a műszaki biztonsággal. A Doktori Iskolában végzett hallgatók nem csak az adott tudományterület kiváló elméleti szakemberei, de komplex látásmódjuknak köszönhetően kiválóan helytállnak az iparban, a mezőgazdaságban, illetve a köz-és államigazgatásban is. A Doktori Iskola gondozásában jelenik meg a Biztonságtudományi Szemle című lektorált, tudományos-szakmai folyóirat.

Related Post