Dr. habil. Kollár Csaba PhD. biztonságtudomány,tudomány A magánbiztonsági szektor (felmérés)

A magánbiztonsági szektor (felmérés)

A magánbiztonsági szektor címmel indítottam el online nagymintás kérdőívemet, melynek célja a másod-doktori disszertációm témájához illeszkedően a magánbiztonsági szektor átfogó vizsgálata többek között a foglalkoztatás, az emberi-baráti kapcsolatok, a biztonságtudatosság, valamint az új technológiák ismerete/használata fókuszában. A hagyományos kérdések mellett fontosnak tartom, hogy a válaszadók saját véleményüket is megfogalmazhassák, amit a kérdőív utolsó oldalán tehetnek meg.

A kérdőív kitöltése – mely kb. 10-15 percet vesz igénybe – természetesen anonim módon történik, a statisztikai feldolgozás során a megadott válaszokat összesítve kezelem, tehát semmilyen módszerrel nem lehet következtetni a kitöltő személyazonosságára.

A kutatásom részeredményei saját weboldalamon, a Biztonságtudományi Szemle című szakmai-tudományos folyóiratban, s egyéb folyóiratokban olvashatók.

Hálásan köszönöm minden kollegina és kolléga megtisztelő segítségét, aki idejéből áldoz arra, hogy kitöltse a kérdőívemet, ami itt érhető el!

Related Post