Dr. habil. Kollár Csaba PhD. elismerés Egyetemi docensi kinevezésem átvétele

Egyetemi docensi kinevezésem átvétele

A 2003 szeptemberében elkezdett főállású tudományos pályám újabb állomásához érkeztem. A Szent István Egyetemen az elmúlt tíz évben teljesítettem mindazokat a feltételeket (oktatási tevékenység, kutatási tevékenység, publikációs tevékenység), amik alapján elkészítettem az egyetemi docensi pályázati anyagomat, melyet az arra kijelölt minősítő bizottság elfogadott, s a magyar és angol nyelven tartott előadásaimmal együtt összességében megfelelőnek talált arra, hogy az egyetemi docensi kinevezésemet a kari tanács ülésén napirendre tűzze.

A kari tanács szeptember eleji ülésén Prof. Dr. Popp József dékán úr a kinevezésemmel kapcsolatban maximális támogatásáról biztosított, illetve a kari tanács jelen levő tagjai 17 igen és 2 nem szavazattal elfogadták az előterjesztést, így 2019. szeptember 9-től hivatalosan is egyetemi docens lettem.

Hálás szívvel gondolok azokra, akik ebben a hosszú, s nem mindig örömteli szakmai úton támogattak. Kiemelten köszönöm azok támogatását, akik akkor is mellettem voltak, amikor vesztésre álltam. Most megerősödve, új célokkal, s megannyi kutatási témával a fejemben megyek tovább.

Related Post