• biztonságtudatosság,  információbiztonság,  játékelmélet

  A játékelmélet kapcsolata az információbiztonsággal és annak humán aspektusával

  2019 októberének elején jelent meg Simon János professzor úr szerkesztésében, a CEPoliti Kiadó gondozásában az “Egy csodálatos magyar elme – Harsányi János élete és munkássága” című, tizenhárom tanulmányt tartalmazó tudományos-szakmai könyv. A kötetben tanulmányait Dr. Ignácz Lilla, Prof. Dr. Pokol Béla, Prof. Dr. Simon János és Dr. Zachar Péter lektorálták, az igényes megjelenés (borító és tördelés) Simon Bálint érdeme. A könyvben a 331. oldaltól kezdődően olvasható a “A játékelmélet kapcsolata az információbiztonsággal és annak humán aspektusával” című írásom, melynek bevezetőjében a következőket írom: A játékelmélet és a(z információ)biztonság kapcsolata már több mint fél évszázados múltra tekinthet vissza, ugyanakkor a két terület kapcsolódási pontjainak bemutatásával és lehetséges közös fejlődési irányainak meghatározásával…

 • előadás,  információbiztonság,  jövőkutatás,  mesterséges intelligencia,  társadalmi kredit,  társadalmi kredit rendszere

  A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a biztonságtechnika területén

  2019. október 10-én, 11:20 kezdettel tartottam előadást a SecuriForum 2019-es konferenciáján. Előadásom címe: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a biztonságtechnika területén. Az előadás prezentációja a https://www.slideshare.net/drkollarcsaba/mesterseges-intelligencia-biztonsagtechnika linken érhető el. Dr. Kollár Csaba PhD: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a biztonságtechnika területén from Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)

 • elismerés,  előadás

  Berek hetven – a hetvenéves Berek Lajos professzor és szobrászművész köszöntése

  Bár a Wikipédia meglehetősen sok eseményt és évfordulót sorol fel a szeptember 29-i nappal kapcsolatban, az idén hetvenéves Berek Lajos professzor emeritus, nyugalmazott mérnökezredes, szobrászművész neve nem szerepel a felsorolásban. Igaz, ha Professzor Úr nevére rákeresünk, akkor gazdag és sokrétű életének néhány területét ismertető oldallal azért találkozhatunk. Nekünk tudósoknak Professzor úr elsősorban a tudós tanárt jelenti, aki a biztonságtechnika területén meghatározó és megkerülhetetlen szaktekintély lett. Tudományos pályáját szakkönyvek, jegyzetek, oktatási anyagok, konferenciaelődások, témavezetettjeinek sikeres szak- és diplomadolgozati, illetve doktori disszertáció-védései jelzik egyfelől. Másfelől megannyi kolléga, pályatárs, vezető, beosztott, hallgató, aki hálás szívvel és örömmel gondol Professzor úrra. Számukat még csak megbecsülni is lehetetlen vállalkozás. Közülük a „Berek Hetven – egy…

 • előadás,  információbiztonság,  jövőkutatás,  mesterséges intelligencia

  Előadás a SecuriForum konferencián

  2019. október 10-én, 11:20 kezdettel tartok előadást a SecuriForum 2019-es konferenciáján. Előadásom címe: A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a biztonságtechnika területén. Előadásom rövid ismertetése: A mesterséges intelligencia és a hozzá kapcsolódó technológiák (big data analitika, IoT hálózat, felhő alapú számítástechnika, robotika, stb.) az élet szinte valamennyi területén megjelentek, vagy a közeljövőben megjelennek. Ez alól a biztonságtechnika és a biztonságtudomány sem kivétel. Az előadás a technológiai háttér és a társadalmi hatások áttekintése után konkrét példákat is ismertet a biztonságtechnika különböző léptékeiben. További információ, illetve regisztráció a konferenciára: https://www.securiforum.com/

 • elismerés

  Egyetemi docensi kinevezésem átvétele

  A 2003 szeptemberében elkezdett főállású tudományos pályám újabb állomásához érkeztem. A Szent István Egyetemen az elmúlt tíz évben teljesítettem mindazokat a feltételeket (oktatási tevékenység, kutatási tevékenység, publikációs tevékenység), amik alapján elkészítettem az egyetemi docensi pályázati anyagomat, melyet az arra kijelölt minősítő bizottság elfogadott, s a magyar és angol nyelven tartott előadásaimmal együtt összességében megfelelőnek talált arra, hogy az egyetemi docensi kinevezésemet a kari tanács ülésén napirendre tűzze. A kari tanács szeptember eleji ülésén Prof. Dr. Popp József dékán úr a kinevezésemmel kapcsolatban maximális támogatásáról biztosított, illetve a kari tanács jelen levő tagjai 17 igen és 2 nem szavazattal elfogadták az előterjesztést, így 2019. szeptember 9-től hivatalosan is egyetemi docens lettem.…

 • előadás,  információbiztonság,  jövőkutatás,  mesterséges intelligencia,  társadalmi kredit,  társadalmi kredit rendszere

  A Kutatók Éjszakája 2019-es rendezvényekre készített előadások prezentációi

  Előző bejegyzésemben már írtam arról, hogy holnap három előadást fogok tartani a Kutatók Éjszakája 2019 rendezvényen Gödöllőn, illetve Budapesten. Időközben elkészítettem és feltöltöttem a három előadásom prezentációját a https://www.slideshare.net/drkollarcsaba oldalra: Orwell szelleme köztünk él?: A társadalom globális megfigyelésének demokratikus és diktatórikus lehetőségei Kollár Csaba: Orwell szelleme köztünk él? A társadalom globális megfigyelésének demokratikus és diktatórikus lehetőségei from Csaba KOLLAR (Dr. PhD.) Mennyit ér az aláírásod?: Digitalizált aláírások vizsgálata és elemzése a mesterséges intelligencia segítségével Kollár Csaba: Mennyit ér az aláírásod? Digitalizált aláírások vizsgálata és elemzése a mesterséges intelligencia segítségével from Csaba KOLLAR (Dr. PhD.) A társadalmi kredit(ek) rendszere(i): biztonság és szabadság a digitális korban Kollár Csaba: A társadalmi kredit(ek) rendszere(i)…

 • előadás,  jövőkutatás,  mesterséges intelligencia,  társadalmi kredit,  társadalmi kredit rendszere

  3 előadás a Kutatók Éjszakáján

  Folytatva a 2017-ben elkezdett tudománynépszerűsítő tevékenységemet, ebben az évben két helyszínen (Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Szent István Egyetem) három előadással veszek részt a Kutatók Éjszakáján. Link az adatlapomra, a “Mennyit ér egy aláírás? Digitalizált aláírások vizsgálata és elemzése“, az “Orwell szelleme köztünk él? A társadalom globális megfigyelésének demokratikus és diktatórikus lehetőségei” és “A társadalmi kredit(ek) rendszere(i) – biztonság és szabadság a digitális korban” című előadásaim rövid leírásához. Amint elkészülök az előadásaim prezentációival, felteszem ide, illetve a www.slideshare.net/drkollarcsaba oldalra is.

 • előadás,  információbiztonság,  jövőkutatás,  mesterséges intelligencia,  társadalmi kredit,  társadalmi kredit rendszere

  Mesterséges intelligencia a biztonságtechnikában

  Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán úr megtisztelő felkérésének és támogatásának köszönhetően 2019. szeptember 11-én 16:15-kor indítottam el az országban elsőként az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon a Mesterséges intelligencia a biztonságtechnikában című, szabadon választható tantárgyat, több mint húsz hallgató részvételével. Tantárgyi leírás: A mesterséges intelligencia néhány formájával és az általa megvalósuló alkalmazásokkal – még ha ez nem is tudatosul sokunkban – már szinte mindenki találkozott. Mesterséges intelligencia segítségével válik kezelhetővé a nagyvárosok kaotikus közlekedése, mesterséges intelligencia segíti az internetes keresőkben, illetve az okostelefonokban a hangfelismerést, mesterséges intelligencia segít a számunkra ismeretlen szövegek mondatszintű lefordításában – hogy csak néhány, a hétköznapi életben is megjelenő mesterséges intelligenciára, gépi…

 • elismerés,  vizsgaelnök

  ITM vizsgaelnöki hosszabbítás informatikai szakmákban

  Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Infokommunikációs Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Főosztály elbírálta pályázatomat, melyet a szakmai (OKJ) vizsgák elnöki feladatainak ellátására nyújtottam be. Határozatuk értelmében az informatikai szakmacsoportban 2024. június 12-ig vagyok jogosult vizsgaelnöki tevékenység végzésére. A https://oszn.mer.gov.hu/?oldal=kereso oldalon a nevemre rákeresve látni lehet, hogy mely szakmákban van még vizsgaelnöki jogosultságom. Az ITM határozata itt tekinthető meg:

 • elismerés

  A Humán Szakemberek Országos Szövetsége szakértője lettem

  Ma vettem át Dr. Hegedűs Henrik PhD. főtitkár úrtól az általa és Prof. Dr. Poór József DSc. elnök úr által aláírt oklevelet, amelyik tanúsítja, hogy a Humán Szakemberek Országos Szövetségének (HSZOSZ) szakértője lettem. A szakértői címmel a tudományos (oktatás, kutatás, publikálás) munkásságom mellett a több mint tíz éves szakmai gyakorlati tapasztalatomat ismerték el. Szakterületeim: az emberi erőforrás menedzsment stratégiai tervezése, szervezet- és rendszerfejlesztés, emberierőforrás-fejlesztés, mediáció, HR-informatika és egyéb technikai alkalmazások, menedzsment tanácsadás. Arra biztatom a Kedves Kollégákat, hogy ha megfelelnek a szakértői minősítés feltételeinek, adják be a pályázatukat! Bővebb információ itt található.